Uvjeti uporabe

Uvjeti uporabe

UPOZORENJE: Prilikom uporabe web stranica korisnik se obvezuje slagati se sa svim odredbama u dolje navedenim općim uvjetima uporabe sadržaja web stranica www.pronega.si.

Korisnik se posjetom web stranica tj. prijavom na novosti slaže s općim uvjetima uporabe. Ukoliko se sa općim uvjetima uporabe ne slaže, uporaba web stranice ili prijava na e-novosti te ispunjavanje obrazaca na stranici nije moguća.

 

Opće odredbe

Opći uvjeti uporabe (u nastavku: uvjeti uporabe) stranice www.pronega.si (u nastavku: web stranice) odnose se na uvjete uporabe sadržaja na web stranicama. Predstavljaju pravno važeći i obvezujući sporazum između Pronega d.o.o., Vipolže 19b, 5212 Dobrovo v Brdih (u nastavku: davatelj usluga) i svake osobe koja posjeti web stranicu i/ili na bilo kakav način koristi web stranicu (u nastavku: korisnik).

 

Davatelj usluga zadržava pravo na izmjenu i/ili brisanje bilo kojeg dijela web stranica bez prethodne obavijesti. Davatelj usluga u svrhu osiguravanja što boljeg iskustva korisnika brine za stalno ažuriranje web stranice. Korisnik je upoznat i slaže se da se oblik i priroda web stranice povremeno mijenjaju bez prethodne obavijesti korisniku.

 

Pristupačnost web stranice

Web stranice su načelno pristupačne 24 sata dnevno. Davatelj usluga zadržava  pravo na kraći prekid pristupa do web stranice zbog tehničkih razloga. Davatelj usluga također zadržava pravo na dalje prekide pristupa do web stranica u slučajevima povezanim s radovima održavanja i / ili zamjenom opreme. Davatelj usluga ne jamči pristup do web stranica u slučaju prekida u mrežama davatelja usluga internetske veze ili bilo kakvih prekida, grešaka i / ili drugih tehničkih smetnji ili prekida koji su posljedica nedjelovanja trećih strana (prekid internetske veze, prekid električnog napajanja,...) te u slučajevima više sile.

 

Ograničenje pristupa do web stranice

Davatelj usluga zadržava pravo da prilikom sumnje na zlouporabu navedenih u točki 7. ovih uvjeta uporabe ograniči ili prekine pristup do sadržaja web stranica za pojedinačnu IP adresu korisnika.

 

Starosna ograničenja i odgovornost

Za uporabu web stranica nema starosnih ograničenja. Uporaba web stranica namijenjena je vlastitoj uporabi korisnika. Prijava drugih osoba ili ispunjavanje obrazaca za druge osobe nije dozvoljena, za što korisnik jamči punom odštetnom odgovornošću i na sebe preuzima pasivnu legitimaciju u slučaju spora.

 

Zaštita osobnih podataka i kolačića

Sastavni dio ovih općih uvjeta poslovanja također je i politika zaštite osobnih podataka i politika web kolačića. Dokumenti su dostupni na sljedećim poveznicama:

 

Politika zaštite osobnih podataka

Politika web kolačića

Otklanjanje odgovornosti

Korisnik je svjestan da:

 

Web tehnologije za prijenos i pristup do sadržaja na web stranicama nisu u svakom trenutku 100% pouzdane. Prilikom eventualnih prekida rada sustava trećih strana, koji su potrebni za pristup do web stranica (davatelj usluga internetske veze, davatelj usluga električne energije...), davatelj usluga ne preuzima odgovornosti.

Davatelj usluga nije odgovoran za nepravilan rad usluga koji je posljedica nepravilne uporabe ili neznanja korisnika prilikom uporabe usluga.

Korisniku je za uporabu usluga potreban adekvatan softver i hardver (računalo, web preglednik, pristup do interneta).

Davatelj usluga tehnički ne može osigurati rad usluga u slučaju prekida mreže ugovornih partnera, prekida električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje bi privremeno ometale rad usluga.

Sve informacije, gradiva i drugi sadržaji na web stranicama informativne su prirode. Davatelj usluga će po svojim najboljim moćima pokušati osigurati što bolju prezentaciju i rad web stranica te ažurnost, potpunost i pravilnost podataka koji su predstavljeni na web stranicama. Usprkos tome, ne preuzima nikakve odgovornosti o njihovoj pravilnosti, ažurnosti i potpunosti.

Bez prethodne dozvole davatelja usluga se ne smije: kopirati, tiskati ili pohranjivati slike objavljene na web stranicama. Bez prethodne dozvole davatelja usluga, izričito je zabranjena uporaba grafičkih elemenata i trgovačkih marki.

Korisnik se obvezuje:

Da sadržaje objavljene na web stranicama neće koristiti u komercijalne, nelegalne ili bilo kakve druge svrhe, osim onih koje su određene u ovim uvjetima uporabe.

Da neće distribuirati autorski zaštićene sadržaje ili sadržaje koji se nalaze na web stranicama.

Da neće pokušati pridobiti, prikupljati i / ili pohranjivati osobne podatke drugih korisnika web stranica.

Da ni na kakav način neće kopirati, pohranjivati ili posredovati cjelokupne ili dijelove sadržaja web stranica.

Da neće koristiti računalne kodove, zlonamjerne programa ili bilo što što bi moglo ometati, onesposobiti ili nanijeti štetu web stranicama i / ili davatelju usluga te njegovom softveru i hardveru.

Reklamacije

U slučaju problema ili pitanja možete poslati poruku na: info@pronega.si.

 

Kršenje uvjeta uporabe

Davatelj usluga zadržava pravo da korisnicima koji krše uvjete uporabe ili opće uvjete poslovanja onemogući pristup do web stranica. Ako korisnik svojim postupanjem davatelju usluga prouzrokuje bulo kakvu štetu, za nju odgovara u cijelosti, moralno, materijalno i kazneno. O eventualnim kršenjima uvjeta poslovanja i / ili općih uvjeta poslovanja od strane drugih korisnika možete nas obavijestiti na e-mail adresu: info@pronega.si.

 

Izmjene i dopune općih uvjeta uporabe

Davatelj usluga u slučaju izmjena propisa koji uređuju poslovanje web stranica, zaštitu podataka i druga područja koja su u vezi s poslovanjem web stranice davatelja usluga, kao i u slučaju promjene vlastite poslovne politike, može mijenjati i/ili dopunjavati ove uvjete uporabe, o čemu će svaki puta informirati korisnike na adekvatan način, u što posebice spada obavještavanje putem web stranice www.pronega.si ili putem elektroničke pošte, posebice ako se izmjene odnose na izmjenu politike zaštite osobnih podataka. Sve izmjene i/ili dopune uvjeta uporabe počinju važiti i koristiti se s isticanjem osmodnevnog roka od dana objave izmjena i /ili dopuna. Ako je izmjena i/ili dopuna Općih uvjeta poslovanja neophodna zbog usklađivanja s propisima, ove izmjene i / ili dopune mogu stupiti na snagu i u kraćem vremenu.

 

Korisnik koji se ne slaže s izmjenama i/ili dopunama ovih uvjeta uporabe mora u roku od osam dana od dana objave obavijesti o izmjeni i/ili dopuni uvjeta uporabe poništiti svoju registraciju ili prestati koristiti usluge, sadržaje i bilo što drugo s web stranica, u suprotnom se nakon isticanja ovog roka računa, pri čemu suprotan dokaz nije dopustiv, da korisnik prihvata izmjene i/ili dopune uvjeta uporabe. Poništavanje registracije provodi se tako što korisnik o tome pisanom izjavom obavještava davatelja usluga. Za opoziv uporabe se računa da korisnik više ni na kakav način ne koristi web stranice davatelja usluga.

 

Opće uvjete poslovanja usvojio je direktor davatelja usluga, u Vipolžama, dana 26. 7. 2019.

Prijavi se

Želim primati novosti Pronega

Konačni potrošač Salon