Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika zaštite osobnih podataka

 

Općenito

 

 

 

Davatelj usluga se obvezuje da će štititi povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika web stranica. Davatelj usluga će prikupljene osobne podatke koristiti isključivo za obavljanje usluga koje nudi. Davatelj usluga poštuje povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika web stranica, zato će učiniti sve što je potrebno da ih zaštiti od bilo kakvih kršenja i zlouporaba. Osobni podaci korisnika jedno su od područja kojem davatelj usluga posvećuje izuzetnu brigu i pažnju, budući da je svjestan osjetljive prirode ovog područja.

 

 

 

Uporaba osobnih podataka

 

Davatelj usluga za potrebe obavljanja usluga nudi, prikuplja, obrađuje i pohranjuje sljedeće podatke korisnika:

 

ime i prezime;

 

e-mail adresu;

 

telefonski broj;

 

druge podatke koje korisnik dragovoljno unese u obrasce na web stranicama;

 

druge podatke koje korisnik dragovoljno naknadno doda na svojem profilu (ako web stranica omogućuje ovu funkcionalnost).

 

Davatelj usluga ne odgovara za pravilnost, potpunost i ažurnost podataka koje unose korisnici.

 

Svrhe obrade osobnih podataka

 

 

 

Davatelj usluga obrađivat će osobne podatke u sljedeće svrhe:

 

 

 

Za komunikaciju s korisnicima u vezi s podnesenim potraživanjima za proizvodima tj. u slučaju pitanja korisnika. Davatelj usluga će u ovu svrhu pohranjivati osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno za komunikaciju sa strankama.

 

Za slanje povremenih e-novosti o aktualnim događajima i ponudama, o promocijskoj ponudi i o drugim stvarima koje bi mogle zanimati korisnika. Davatelj usluga pohranjivat će osobne podatke u ove svrhe samo uz eksplicitnu i nesumnjivu prethodnu suglasnost korisnika. Osobne podatke pohranjivat će do opoziva, kojeg korisnik može provesti poslanom porukom na e-mail: info@pronega.si.

 

Prava korisnika

 

 

 

Korisnik bilo kada može zahtijevati:

 

Odjavu od primanja e-novosti (ukoliko ih prima) klikom na poveznicu u primljenoj e-poruci. Davatelj usluga će nakon odjave izbrisati podatke ukoliko mu ovi nisu potrebni za druge svrhe s kojima se je korisnik prethodno suglasio ili ih davatelj usluga pohranjuje na temelju drugih pravnih osnova.

 

Popravku svojih osobnih podataka slanjem pisanog zahtjeva na adresu: info@pronega.si.

 

Trajno brisanje osobnih podataka koje davatelj usluga pohranjuje i/ili obrađuje slanjem pisanog zahtjeva na adresu: info@pronega.si.

 

Izvoz i uvid u osobne podatke koje davatelj usluga pohranjuje i/ili obrađuje slanjem pisanog zahtjeva na adresu: info@pronega.si.

 

Izjava o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika

 

 

 

Davatelj usluga je sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka obvezan štititi osobne podatke korisnika njegovih web stranica. Davatelj usluga neće ni pod kakvim uvjetima bez izričite dozvole korisnika posredovati osobne ili druge podatke korisnika trećoj osobi tj. neće omogućiti trećoj osobi uvid u osobne ili druge podatke korisnika, osim:

 

ugovornim obrađivačima podataka koji za voditelja provode podršku za obradu osobnih podataka za pojedinačne svrhe za koje je bila dana privola,

 

ako bi to od njega zahtijevale državne vlasti,

 

ako je ovakva obaveza određena zakonom,

 

ili u dobroj vjeri da je ovakvo poduzimanje mjera potrebno za postupke pred sudovima ili drugim državnim organima te za zaštitu i ostvarivanje zakonitih interesa davatelja usluge.

 

Svi osobni i drugi podaci koje će korisnik dati prilikom prijave na web stranice, kao i prilikom narudžbe kupnje proizvoda, uključujući sadržaj narudžbe, bit će čuvani sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Davatelj usluga neće koristiti ove podatke u svrhu koja bi bilo kako oštetila korisnika ili drugu povezanu osobu, osim u svrhe za koje je korisnik prethodno eksplicitno i nedvojbeno dao privolu. Davatelj usluga neće koristiti podatke korisnika za slanje promocijske e-pošte ili drugog neželjenog promocijskog materijala, osim za slanje onih promocijskih obavijesti na koje će se korisnik naručiti tj. s kojima se je prethodno suglasio. Davatelj usluga može koristiti podatke u anonimnoj sumarnoj formi za svrhe statističkih analiza. Povjerljivost osobnih i drugih podataka korisnika neće biti kršena ni u kakvom obliku.

 

 

 

Davatelj usluga će dostavnoj službi (npr. Pošta Slovenije, DHL, UPS i sl.) povjeriti samo podatke potrebne za dostavu kupljenih proizvoda na web stranici tj. u web trgovini (podaci o prijemniku i adresa za dostavu). Davatelj usluga će putem elektroničke pošte stupiti u kontakt s korisnikom ako to bude potrebno za provedbu kupnje na web stranici (u web trgovini), a putem kontaktnog telefonskog broja samo ako u postupku registracije ili kupnje na web stranici (u web trgovini) dođe do problema.

 

 

 

Provedba politike privatnosti

 

 

 

Sve redovito ili honorarno zaposlene osobe kod davatelja usluga, koje imaju pristup do osobnih i drugih podataka korisnika, upoznate su s dužnošću zaštite osobnih i drugih podataka i dužne su poštovati ove odredbe o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika web stranice (web trgovine). Dužnost zaštitite osobnih i drugih podataka vremenski je neograničena i važi i nakon prestanka odnosa s davateljem usluga.

 

 

 

Registrirani korisnici mogu bilo kada prestati koristiti web stranicu (web trgovinu) i mogu povući svoju registraciju. To mogu učiniti tako što pisanom izjavom obavještavaju davatelja usluga o povlačenju registracije. Prije davanja izjave o povlačenju registracije korisnik mora prema davatelju usluga izmiriti sve još neizmirene obaveze od strane obavljenih kupnji na web stranici (u web trgovini). Davatelj usluga štititi povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika web trgovine u okviru ove politike privatnosti i u slučaju povlačenja registracije.

 

 

 

Uvjeti uporabe web stranice

 

 

 

Ova politika zaštite osobnih podataka dio je općih uvjeta uporabe web stranice koji su dostupni ovdje: http://www.pronega.si/

Prijavi se

Želim primati novosti Pronega

Konačni potrošač Salon