EU skladi

PROJEKT: Izboljšanje poslovnih procesov v podjetju PRONEGA d.o.o.

      

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Naziv projekta: Izboljšanje poslovnih procesov v podjetju PRONEGA d.o.o.

Kratica operacije: DYNAMICS

Opis operacije:
Operacija vključuje uvajanje izboljšav poslovnih procesov, in sicer v obliki prenove. Izvedba operacije bo vplivala na naslednje poslovne funkcije: prodaja, nabava, skladišče in trženje. Z implementacijo izboljšanega poslovnega procesa bomo pristopili k digitalni transformaciji. Sama prenova poslovnih procesov zajema analiziranje in preverjanje obstoječih poslovnih procesov. Na podlagi temeljite analize in simulacije novih poslovnih procesov, se bo informatizirali ustrezno poslovno rešitev.

Namen operacije:
V podjetju moramo neprestano iskati načine za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja, saj je konkurenca na domačem in tujem trgu vse večja, prav tako pa smo priča hitrim spremembam na področju tehnologije, želja kupcev in pojavljanjem nove konkurence. V ta namen smo se odločili za izboljšavo poslovnih procesov, kar podjetju prinaša koristi v obliki povečanja produktivnosti, večje energetske učinkovitosti, skrajševanje dobavnih rokov, boljšega nadzora nad poslovanjem ter večje preglednosti nad materialnimi in človeškimi viri. Vse to vpliva na zmanjševanje stroškov podjetja, in izboljšanje konkurenčne prednosti.

Za namene izboljšave poslovnih procesov smo pridobili 20.000 EUR nepovratnih sredstev.

Vipolže, 13. 8. 2018
PRONEGA d. o. o.

Prijavi se

Želim prejemati novičke Pronega

Končni potrošnik Salon