KREPITEV KOMPETENC V OKVIRU RAZPISA E-POSLOVANJE 2019-2022

E-POSLOVANJE 2019-2022

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, smo v podjetju Pronega d.o.o. pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta PRONEGA SPLETNE REŠITVE – ProBusiness. V okviru projektnih aktivnosti so se zaposleni podjetja Pronega d.o.o.  udeležila usposabljanj na temo tuji trgi in digitalizacija.

Zunanji izvajalec, Business Solutions d.o.o., je med drugim za zaposlene podjetja Pronega d.o.o. izvedel tudi usposabljanje oziroma krepitev kompetenc. Usposabljanje je potekalo na sedežu podjetja v obsegu štirih predavanj po 3 ure. Usposabljanja so se udeležili vsi zaposleni.

V sklopu usposabljanj so bila vključena naslednja področja:

  • delovanje in spoznavanje funkcionalnosti spletne strani, spletne trgovine in elektronske izmenjave med partnerji,
  • predstavitev Industrija 4.0.,
  • digitalizacija poslovanja (njene prednosti, tveganja, prilagajanje novim trendom, regulativi).