EU skladi

PROJEKT: INDIVIDUALNI NASTOP PODJETJA NA MEDNARODNEM SEJMU V TUJINI

      

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

  • Naziv sejma: Hairstyle News
  • Obdobje trajanja sejma: 6. 4. 2019 – 7. 4. 2019
  • Kraj in država sejma: Zagreb, Hrvaška
  • Navedba: »Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2020«
  • Navedba »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«
  • Povezava na www.eu-skladi.si

 

Vipolže, 26. 3. 2019
PRONEGA d. o. o.

Prijavi se

Želim prejemati novičke Pronega

Končni potrošnik Salon